ตารางสอน

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Close
10.00
19.00
10.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
Pre-Genius
14.45
15.45
Pre-Genius
14.45
15.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
16.15
16.30
16.45
17.00
Pre-Genius
17.00
18.00
Pre-Genius
17.00
18.00
Pre-Genius
17.00
18.00
Pre-Genius
17.00
18.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Close
10.00
19.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45

Monday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Close
10.00
19.00
10.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
Pre-Genius
10.15
11.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
Pre-Genius
11.30
12.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
Pre-Genius
13.30
14.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
Pre-Genius
14.45
15.45
Pre-Genius
14.45
15.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
Pre-Genius
16.00
17.00
16.15
16.30
16.45
17.00
Pre-Genius
17.00
18.00
Pre-Genius
17.00
18.00
Pre-Genius
17.00
18.00
Pre-Genius
17.00
18.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

No events available in star-genius category!
No events available in super-genius category!
No events available!

ตารางสอนวัน เสาร์-อาทิตย์

Saturday Sunday
10:00 AM
Genius Club
10:15 AM

Pre-Genius
10:15 AM

Let's Talk
11:30 AM

Pre-Genius
11:30 AM

English Time
11:30 AM

Fun Speaking
10:15 AM

Pre-Genius
10:15 AM

Happy Time
11:30 AM

Pre-Genius
11:30 AM

11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM

Pre-Genius
1:30 PMPre-Genius
2:45 PM

Let's Talk
1:30 PM

Pre-Genius
1:30 PM


Pre-Genius
2:45 PM

2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
Happy Time
4:00 PM

Pre-Genius
4:00 PM


Pre-Genius
4:00 PM

Saturday

Sunday

No events available!

ตารางสอนวัน อังคาร-ศุกร์

Tuesday Wednesday Thursday Friday
10:00 AM
Pre-Genius
10:15 AM

Pre-Genius
11:30 AM
Pre-Genius
10:15 AM

Pre-Genius
11:30 AM
Pre-Genius
10:15 AM

Pre-Genius
11:30 AM
Pre-Genius
10:15 AM

Pre-Genius
11:30 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
Pre-Genius
1:30 PM
Pre-Genius
1:30 PM
Pre-Genius
1:30 PM
Pre-Genius
1:30 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
Pre-Genius
4:00 PM
Pre-Genius
4:00 PM
Pre-Genius
4:00 PM
Pre-Genius
4:00 PM
5:00 PM
Pre-Genius
5:00 PM


Pre-Genius
5:00 PM

Pre-Genius
5:00 PM

Pre-Genius
5:00 PM
6:00 PM
Let's Talk
6:00 PM
Happy Time
6:00 PM

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

No events available!