Our School

I-Genius Kid เราคือบ้านหลังใหญ่ที่เติบโตมาจากครอบครัวเล็กๆ เราดูแลนักเรียนของเรา เหมือนคนในครอบครัว ที่มีแต่ความจริงใจ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่ผู้เรียนไว้ใจเลือกพัฒนาภาษาอังกฤษกับเรา เพราะความรัก ความจริงใจ ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงก่อเกิด I-Genius Kid สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ แนวใหม่ โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นหลักสูตรแรก และเป็นหลักสูตรยอดนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพทางภาษาของตนอย่างไร้ขีดจำกัด ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดั่ง ปรัชญาด้านการเรียนการสอน ที่ว่า…

การให้การศึกษา จึงเปรียบเสมือนการมอบ กุญแจ เพื่อเปิดประตูไปสู่โลกกว้าง และมอบโอกาสสู่ความสาเร็จ ให้กับชีวิต”

♥  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet English) เกิดจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ของผู้บริหารและทีมพัฒนาหลักสูตร ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลจริง จึงได้คิดค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เล็ก จะซึมซับภาษาอังกฤษได้ไวและถูกต้องโดยเริ่มจากการฟังผ่านกิจกรรมต่างๆและการพูดถามตอบกับครูชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจพัฒนาขึ้นไปจนอ่านและเขียนได้ สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ และเรายังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้เรียน

♥  นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กรต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆมีนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ได้