This should know every child

Genius Club

น้องจะได้ร่วมทำกิจกรรม ผ่านธีมต่างๆประจำแต่ละเดือนของที่ รร ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ การสนทนาผ่านคุณครูเจ้าของภาษา

 

Event Hours

Wednesday
17:00 pm - 18:00 pm
Thursday
17:00 pm - 18:00 pm
Saturday
10:15 am - 11:15 am
Sunday
16:00 pm - 17:00 pm

Event Details

Categories