Teachers ที่สถาบันฯ ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษและอเมริกา ผ่านการอบรมด้านการสอนมาอย่างถูกต้อง มีดีกรี ระดับปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published.