การสื่อสารกับน้องๆ Teachers จะใช้ภาพประกอบ ของเล่น เกมส์ และ กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยสื่อเป็นภาษา อังกฤษ พูดไปเรื่อยๆน้องเล่นไปเรื่อยๆ ก็จะซึมซับภาษาได้อย่างง่าย โดยไม่รู้ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.