ผู้ปกครองสามารถพาน้องๆมาทดลองเรียนกับทางสถาบันฯได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 10:15 ถึง 17:00 สามารถทำการนัดเวลาเรียนได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 097 9935588 020657039

Leave a Reply

Your email address will not be published.